Tilamyynti yleistyy Suomessa

Ihmiset ovat tänä päivänä hyvin trenditietoisia. Ihmisiä kiinnostaa muun muassa terveellisen ravinnon merkitys ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kuluttajat ovat tietoisia myöskin ruokien lisäaineista ja niihin käytetyistä maunparantajista sekä arominvahventeista.

Kuluttajat muistavat varsin hyvin vielä hevosen lihaskandaalin, vaikka siitä onkin jo joitakin vuosia aikaa. Hevosen lihaskandaali avasi kuluttajien tietoisuuden siihen, että ruokabisnes on suuri maailmanlaajuinen bisnes, jossa ei kaihdeta aina koviakaan keinoja, kuten väärennöksiä tuotteen alkuperästä tai jopa eläinlajista, jota tuote koskee. Tuotetta saatetaan jopa värjätä eri väriseksi, jotta se muistuttaisi enemmän sitä, mitä sen on tarkoitettu olevan. Tämän tyypisiin ruokaskandaaleihin törmätään maailmalla päivittäin.

Suomessa on korkea elintarvikevalvonta

Tilamyynti yleistyy Suomessa

Tällaiset ruokaväärennökset ovat onneksi varsin harvinaisia Suomessa, sillä elintarvikevalvonta on tiukkaa ja kattaa muun muassa erilaisia pistokokeita, joissa tuontielintarvikkeiden laatua valvotaan. Suomessa elintarviketeollisuudessa, elintarvikkeiden kuljetuksissa sekä kaupassa käytetään katkemattomia kylmäketjuja, joilla varmistetaan elintarvikkeiden tuoreus ja moitteeton laatu. Myöskin muut elintarvikkeita koskevat hygieniavaatimukset ovat korkealla tasolla, jotta voidaan varmistaa turvallisen tuotteen tarjoaminen kuluttajalle.

Suomalainen ruoka on maailman huipputasoa

Suomalaiset elintarvikkeet ovat maailmalla korkealaatuisten tuotteiden maineessa, joita kelpaisi viedä maailmalle nykyistä enemmänkin. Kiinasta on alkanut viime vuosina muodostua hyvä kumppani suomalaiselle elintarvikeviennille. Suomalainen elintarvike on tunnettu siitä, että siinä ei ole antiobioottijäämiä, eikä salmonellaa. Suomalaisille tuotantoeläimille ei syötetä myöskään geenimanipuloitua rehua, jota maailmalla yleisesti käytetään. Lisäksi suomalainen puhdas vesi ja osittain jopa koskematon luonto takaavat turvallisen elintarvikkeen, jota arvostetaan muualla.

Maataloustuotteiden suoramyynti nousussa

Myös suomalainen osaa arvostaa kotimaista ruokaa. Tämä voidaan huomata maataloustuotteiden lisääntyneenä suoramyyntinä, erilaisten ruokarenkaiden yleistymisenä sekä yleisestikin kiinnostuksen lisääntymisenä lähiruokaa kohtaan. Jopa jotkut kunnat käyttävät julkisissa hankinnoissa lähiruokaa, vaikka se saattaa olla hankintahinnaltaan ulkomailta tuotua kalliimpaa. Usein kuitenkin lähiruuan hankinta saa aikaan sellaisen kokonaishyödyn kunnille, että sen valitseminen puoltaa sen paikkaa.

Kun kuluttaja ostaa maataloustuotteen suoraan tilalta, saa hän samalla takuutuoreen tuotteen, jolla tuetaan samalla oman alueen työllisyyttä. Lisäksi kuluttaja voi luottaa siihen, että hänen ostamansa tuote on tuotettu varmasti eettisyyteen nojaavin periaattein. Esimerkiksi lihan tuotantoa koskevat tiukat määräykset, joilla varmistetaan lopputuotteen korkea laatu. Näihin määräyksiin kuuluvat muun muassa eläinten ruokintaan, hyvinvointiin, sairauksiin sekä lääkityksiin liittyviä asioita ja kirjanpitovelvollisuuksia. Usein tilakäynnin yhteydessä kuluttaja voi tutustua tarkemminkin tilan eläimiin ja niiden olosuhteisiin. Yleensä maatilat esittelevät mielellään tilan toimintaa asiasta kiinnostuneille. Tässäkin on muistettava hyvä tautisuojaus, joka tarkoittaa sitä, että vierailijat saavat tilalta vähintään kertakäyttöhaalarit ja kengät tai suojat kenkiin. Tätä ei kannata ottaa epäluottamuslauseena, vaan nimenomaan osoituksena vastuullisesta teosta leviävien eläintautien estämiseksi. Kotimainen maatalous noudattaa vastuullisia periaatteita.